CEA (Collie Eye Anormaly) :

Betreft de oogziekte die wij kennen onder de naam CEA. Bij de http://www.optigen.com, is men er in geslaagd een test te ontwikkelen om via het DNA de oogafwijking vast te stellen. Wat houd deze oogziekte in?

Bij de CEA is er een defect tijdens de aanleg van het oog. Deze ontwikkelingsstoornis is al bij de geboorte aanwezig en dus bij pups zichtbaar. De aandoening wordt zeer frequent vastgesteld bij de lang- En korthaar Collie en Shetland Sheepdog. Minder vaak bij de Border Collie.

We onderscheiden de volgende classificaties bij uitslag test:

  • Normal , het dier is vrij van het CEA gen. Dat betekend in theorie dat deze hond geen CEA zal vererven.
  • Carrier/drager, het dier hoeft zelf geen last van CEA te hebben. 1 gen is normaal en de andere drager.
  • Affected/geïnfecteerd het dier heeft last van CEA , beide genen zijn dragers van het CEA 

 

Met carriers/dragers mag je gewoon mee fokken. Maar je mag absoluut niet fokken met affected/geïnfecteerde dieren fokken.

MDR-1 DNA test:

Het Multidrug Resistance gen 1 (het MDR1 gen) heeft een belangrijke functie in de barriere tussen de bloedvaten en het hersenweefsel. Honden die aan overgevoeligheid voor Ivermectine lijden, blijken overgevoelig te zijn voor een reeks van geneesmiddelen. 

CL DNA test: 

De ziekte wordt veroorzaakt door een onjuiste opslag van energie in onderdelen van cellen (lysosomen). Doordat de verkeerde opslag plaats vindt in de hersenen, ontstaat een beeld dat hoort bij functieverlies van de hersenen. Symptomen bestaan uit ongecontroleerde bewegingen, verlies van bewustzijn en afwijkend gedrag.

TNS DNA test: 

Trapped Neutrophil Syndrome (TNS) is een dodelijke erfelijke afwijking. Neutrofielen zijn voorlopers van de witte bloedcellen, die in het beenmerg geproduceerd worden. In gezonde dieren worden de neutrofielen in het bloed teruggevonden. In dieren met TNS, komen de neutrofielen niet in het bloed maar blijven in het beenmerg. De symptomen kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de ziekt die een dier krijgt. Tot de ontwikkeling van de DNA-test was een biopt van het beenmerg de enige methode om de afwijking te constateren.

(IGS) Imerslund Gräsbeck Syndroom  test

Bij IGS zijn de darmen van een hond niet goed in staat tot het opnemen van vitamine B12. Dit komt door een defect in de eiwitten die B12 normaal gesproken opnemen. Dit defect komt doordat de genen die voor dit eiwit coderen dit niet voldoende of helemaal niet doen. Het gevolg is dat de hond een vitamine B12 tekort krijgt. Dit tekort bouwt langzaam op en de eerste symptomen zie je bij border collies meestal tussen de 6 en 9 maanden. Symptomen kunnen zijn: vermoeidheid/lusteloosheid, niet willen eten en/of niet aankomen in gewicht. Pups groeien vaak minder goed. Haaruitval. Uiteindelijk kan een tekort aan vitamine B12 leiden tot allerlei neurologische klachten, variërend van spierzwakte tot epileptische aanvallen.

IGS is een autosomaal recessieve aandoening, wat betekent dat zowel de vader- als de moederhond het gen door moet geven om pups te krijgen die lijder zijn. 

NCL5- Border Collie

NCL is een ernstige neurologische aandoening, waardoor het centrale zenuwstelsel degenereert. De ziekte wordt veroorzaakt door een onjuiste opslag van energie in onderdelen van cellen (lysosomen). De symptomen ontstaan meestal op 3 tot 5 jarige leeftijd en bestaan uit ongecontroleerde bewegingen, verlies van bewustzijn en afwijkend gedrag. De ziekte ontwikkelt zich progressief, waardoor de klachten toe zullen nemen in frequentie en ernst. Uiteindelijk kan een hond niet meer lopen.

De ziekte ontstaat op verschillende leeftijden, waarbij niet bij voorbaat in te schatten is op welke leeftijd de eerste symptomen waargenomen kunnen worden. Verschillen kunnen ook optreden binnen nestgenoten, en tussen rassen.